11.Saeimas vēlēšanas
"Zatlera Reformu partija"
2011.gada 17.septembra 11.Saeimas vēlēšanas

Ziņas par deputāta kandidātu

Piezīme: Ziņas publicētas deputāta kandidāta sniegtajā redakcijā kandidātu saraksta iesniegšanas dienā - 17.08.2011. Par ziņu patiesumu atbild deputāta kandidāts.

Edmunds Sprūdžs
Dzimšanas gads:
1980
Ārvalstu pilsonība: nav
Dzīves vieta: Mārupes novads
Izglītība: vidējā
Pabeigtas šādas mācību iestādes: MBA Robert Kennedy College, Šveice, Cīrihe, 2010, maģistra grāds biznesa vadībā
Darba vietas un amati: "Zatlera Reformu partija", valdes loceklis
 Satori telpa, SIA, valdes loceklis
 Latvijas Atvērto tehnoloģiju asociācija, valdes loceklis
 Hospitality Service Company, SIA, valdes loceklis
 Experience Hospitality Management, SIA, valdes loceklis
 Experience Cafe, SIA, valdes loceklis
 Hansa Business Consulting, valdes loceklis
 HansaWorld Latvia, SIA, valdes loceklis
 Burāšana.lv Grupa, SIA, valdes priekšsēdētājs
 Latvijas Mikro klases jahtu asociācija, valdes loceklis
Valsts valodas prasmes pašnovērtējums: dzimtā valoda
Tautība: latvietis
Ģimenes stāvoklis: precējies
Īpašumi:
1. Kandidāta īpašumā vai valdījumā (arī sakarā ar nodibināto aizbildnību vai aizgādnību) esošie nekustamie īpašumi (to veids un atrašanās vietas)
     zeme, Mārupes novads, (pārvaldījumā)
     māja, Mārupes novads, (pārvaldījumā)
2. Kandidātam piederošie valsts institūcijās reģistrējamie transportlīdzekļi (sauszemes, gaisa un ūdens transporta līdzekļi - to veids, izlaides un reģistrācijas gads)
      - nav
3. Nekustamie īpašumi (to veids un atrašanās vietas), kurus kandidāts iznomā citām personām vai nomā no citām personām
      - nav
4. Kandidāta parādsaistību summa, ja parādsaistību vērtība katrā gadījumā atsevišķi vai kopā pārsniedz 20 valdības noteiktās minimālās mēnešalgas
      125479,06 EUR
      241790 LVL
5. Kandidāta izsniegto aizdevumu summa, ja aizdevumu vērtība katrā gadījumā atsevišķi vai kopā pārsniedz 20 valdības noteiktās minimālās mēnešalgas
      - nav
6. Kandidātam piederošas kapitāla daļas (akcijas, pajas), norādot kapitāla daļu skaitu un summu
     Satori telpa, SIA 1000 LVL (500 gab.)
     Burāšana.lv Grupa, SIA 2000 LVL (500 gab.)
     Desumaize, SIA 3000 LVL (150 gab.)
     Hansa Business Consulting, SIA 1020 LVL (102 gab.)
     Experience Cafe, SIA 900 LVL (45 gab.)
     Hospitality Service Company, SIA 1 LVL (1 gab.)
     Experience Hospitality Management, SIA 2000 LVL (100 gab.)
     HansaWorld Latvia, SIA 36000 LVL (36000 gab.)
7. Kandidāta skaidrās naudas uzkrājumi, ja to summa pārsniedz 500 latus
      - nav
8. Kandidāta bezskaidrās naudas uzkrājumi un bezskaidrās naudas norēķinu karšu kontu atlikumi, ja to summa pārsniedz 500 latus (norādot katra bezskaidrās naudas uzkrājumu turētāja vai bezskaidrās naudas norēķinu kartes izdevēja nosaukumu)
     Swedbank 5058 LVL
9. Kandidātam piederošie vērtspapīri sadalījumā pa to veidiem [norādot to veidu, skaitu, summu (nominālvērtībā) un juridiskās personas - vērtspapīru eminenta - nosaukumu, privatizācijas un kompensācijas sertifikātiem norādot tikai to skaitu]
      - nav

Deputātu kandidāts(-e) ir norādījis(-usi), ka nav sadarbojies(-usies) ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs.