Kvorums 497543 Saskaņā ar Satversmi tautas nobalsošanai nodotais lēmums par Latvijas dalību ES būs pieņemts, ja balsotāju skaits būs vismaz puse no pēdējās Saeimas vēlēšanās piedalījušos skaita un ja vairākums balsos par Latvijas dalību ES.
Pēdējās Saeimas vēlēšanas Latvijā notika 2002.gada 5.oktobrī, un tajās piedalījās 995 085 vēlētāji. Līdz ar to, lai tautas nobalsošana par Latvijas dalību ES būtu notikusi, tajā jāpiedalās vismaz 497 543 vēlētājiem.
Nobalsojuši
pēc sarakstiem
  71.49%  1010906
Vēlētāju skaits 1414133

Alūksnes rajons
 Vēlētāju Vēlētāju aktivitāte
Teritorijaskaits 8:oo
nobalsoja
% 12:oo
nobalsoja
% 16:oo
nobalsoja
% 20:oo
nobalsoja
% 22:oo
nobalsoja
%
Alūksnes rajons17971 502 2.79 7145 39.76 10513 58.50 12593 70.07 13013 72.41
Alūksne6590 244 3.70 2848 43.22 4328 65.68 5089 77.22 5249 79.65
Ape 1363 36 2.64 535 39.25 806 59.13 932 68.38 977 71.68
Alsviķu pagasts1270 20 1.57 411 32.36 621 48.90 716 56.38 730 57.48
Annas pagasts428 19 4.44 178 41.59 248 57.94 284 66.36 291 67.99
Gaujienas pagasts812 12 1.48 306 37.68 471 58.00 597 73.52 617 75.99
Ilzenes pagasts326 4 1.23 115 35.28 190 58.28 227 69.63 229 70.25
Jaunalūksnes pagasts968 22 2.27 292 30.17 430 44.42 525 54.24 542 55.99
Jaunannas pagasts415 10 2.41 162 39.04 228 54.94 273 65.78 284 68.43
Jaunlaicenes pagasts344 7 2.03 148 43.02 219 63.66 251 72.97 259 75.29
Kalncempju pagasts223 6 2.69 109 48.88 156 69.96 170 76.23 175 78.48
Liepnas pagasts824 5 0.61 339 41.14 458 55.58 548 66.50 568 68.93
Malienas pagasts356 10 2.81 151 42.42 211 59.27 250 70.22 257 72.19
Mālupes pagasts549 22 4.01 209 38.07 244 44.44 355 64.66 368 67.03
Mārkalnes pagasts355 9 2.54 145 40.85 190 53.52 254 71.55 264 74.37
Pededzes pagasts562 17 3.02 280 49.82 337 59.96 390 69.40 409 72.78
Trapenes pagasts683 7 1.02 224 32.80 356 52.12 441 64.57 460 67.35
Veclaicenes pagasts342 10 2.92 124 36.26 195 57.02 246 71.93 256 74.85
Virešu pagasts557 13 2.33 200 35.91 343 61.58 396 71.10 413 74.15
Zeltiņu pagasts302 11 3.64 127 42.05 176 58.28 248 82.12 256 84.77
Ziemera pagasts702 18 2.56 242 34.47 306 43.59 401 57.12 409 58.26