Kvorums 497543 Saskaņā ar Satversmi tautas nobalsošanai nodotais lēmums par Latvijas dalību ES būs pieņemts, ja balsotāju skaits būs vismaz puse no pēdējās Saeimas vēlēšanās piedalījušos skaita un ja vairākums balsos par Latvijas dalību ES.
Pēdējās Saeimas vēlēšanas Latvijā notika 2002.gada 5.oktobrī, un tajās piedalījās 995 085 vēlētāji. Līdz ar to, lai tautas nobalsošana par Latvijas dalību ES būtu notikusi, tajā jāpiedalās vismaz 497 543 vēlētājiem.
Nobalsojuši
pēc sarakstiem
  71.49%  1010906
Vēlētāju skaits 1414133

Balvu rajons
 Vēlētāju Vēlētāju aktivitāte
Teritorijaskaits 8:oo
nobalsoja
% 12:oo
nobalsoja
% 16:oo
nobalsoja
% 20:oo
nobalsoja
% 22:oo
nobalsoja
%
Balvu rajons21156 514 2.43 8059 38.09 11447 54.11 13755 65.02 14242 67.32
Balvi5944 221 3.72 2665 44.84 3713 62.47 4625 77.81 4777 80.37
Viļaka1254 28 2.23 481 38.36 711 56.70 834 66.51 855 68.18
Baltinavas pagasts1199 11 0.92 485 40.45 657 54.80 735 61.30 759 63.30
Balvu pagasts629 13 2.07 154 24.48 251 39.90 343 54.53 362 57.55
Bērzkalnes pagasts446 2 0.45 81 18.16 134 30.04 214 47.98 227 50.90
Bērzpils pagasts780 10 1.28 271 34.74 493 63.21 555 71.15 574 73.59
Briežuciema pagasts520 4 0.77 204 39.23 274 52.69 332 63.85 336 64.62
Krišjāņu pagasts366 4 1.09 142 38.80 204 55.74 229 62.57 252 68.85
Kubuļu pagasts1361 20 1.47 474 34.83 642 47.17 728 53.49 741 54.45
Kupravas pagasts354 25 7.06 212 59.89 265 74.86 322 90.96 327 92.37
Lazdukalna pagasts899 14 1.56 255 28.36 402 44.72 453 50.39 481 53.50
Lazdulejas pagasts289 16 5.54 138 47.75 170 58.82 206 71.28 216 74.74
Medņevas pagasts714 17 2.38 226 31.65 377 52.80 442 61.90 466 65.27
Rugāju pagasts1333 36 2.70 527 39.53 676 50.71 816 61.22 829 62.19
Susāju pagasts759 32 4.22 270 35.57 381 50.20 444 58.50 456 60.08
Šķilbēnu pagasts1036 14 1.35 332 32.05 477 46.04 597 57.63 624 60.23
Tilžas pagasts907 12 1.32 339 37.38 466 51.38 556 61.30 585 64.50
Vectilžas pagasts376 4 1.06 135 35.90 202 53.72 232 61.70 248 65.96
Vecumu pagasts631 7 1.11 191 30.27 285 45.17 324 51.35 329 52.14
Vīksnas pagasts679 13 1.91 165 24.30 237 34.90 266 39.18 280 41.24
Žīguru pagasts680 11 1.62 312 45.88 430 63.24 502 73.82 518 76.18