Kvorums 497543 Saskaņā ar Satversmi tautas nobalsošanai nodotais lēmums par Latvijas dalību ES būs pieņemts, ja balsotāju skaits būs vismaz puse no pēdējās Saeimas vēlēšanās piedalījušos skaita un ja vairākums balsos par Latvijas dalību ES.
Pēdējās Saeimas vēlēšanas Latvijā notika 2002.gada 5.oktobrī, un tajās piedalījās 995 085 vēlētāji. Līdz ar to, lai tautas nobalsošana par Latvijas dalību ES būtu notikusi, tajā jāpiedalās vismaz 497 543 vēlētājiem.
Nobalsojuši
pēc sarakstiem
  71.49%  1010906
Vēlētāju skaits 1414133

Krāslavas rajons
 Vēlētāju Vēlētāju aktivitāte
Teritorijaskaits 8:oo
nobalsoja
% 12:oo
nobalsoja
% 16:oo
nobalsoja
% 20:oo
nobalsoja
% 22:oo
nobalsoja
%
Krāslavas rajons22655 541 2.39 7712 34.04 10945 48.31 13389 59.10 13885 61.29
Krāslavas novads7055 215 3.05 2359 33.44 3561 50.47 4438 62.91 4586 65.00
Dagda1956 60 3.07 921 47.09 1252 64.01 1485 75.92 1536 78.53
Andrupenes pagasts1105 28 2.53 319 28.87 436 39.46 610 55.20 624 56.47
Andzeļu pagasts560 20 3.57 179 31.96 234 41.79 277 49.46 290 51.79
Asūnes pagasts414 10 2.42 143 34.54 200 48.31 263 63.53 272 65.70
Aulejas pagasts601 4 0.67 237 39.43 317 52.75 416 69.22 439 73.04
Bērziņu pagasts417 2 0.48 127 30.46 183 43.88 213 51.08 215 51.56
Dagdas pagasts589 4 0.68 146 24.79 177 30.05 243 41.26 252 42.78
Ezernieku pagasts799 16 2.00 281 35.17 379 47.43 431 53.94 436 54.57
Grāveru pagasts483 13 2.69 189 39.13 257 53.21 332 68.74 346 71.64
Indras pagasts734 13 1.77 276 37.60 377 51.36 437 59.54 443 60.35
Izvaltas pagasts694 12 1.73 231 33.29 305 43.95 405 58.36 437 62.97
Kalniešu pagasts551 5 0.91 138 25.05 191 34.66 227 41.20 234 42.47
Kaplavas pagasts400 7 1.75 81 20.25 163 40.75 207 51.75 217 54.25
Kastuļinas pagasts769 16 2.08 220 28.61 364 47.33 391 50.85 404 52.54
Kombuļu pagasts601 10 1.66 246 40.93 317 52.75 377 62.73 394 65.56
Konstantinovas pagasts449 8 1.78 170 37.86 226 50.33 271 60.36 289 64.37
Ķepovas pagasts216 7 3.24 58 26.85 91 42.13 108 50.00 121 56.02
Piedrujas pagasts345 10 2.90 111 32.17 139 40.29 162 46.96 169 48.99
Robežnieku pagasts710 16 2.25 250 35.21 380 53.52 410 57.75 424 59.72
Skaistas pagasts613 15 2.45 231 37.68 326 53.18 357 58.24 393 64.11
Svariņu pagasts349 3 0.86 124 35.53 151 43.27 185 53.01 188 53.87
Šķaunes pagasts498 12 2.41 185 37.15 251 50.40 301 60.44 308 61.85
Šķeltovas pagasts642 17 2.65 213 33.18 294 45.79 361 56.23 373 58.10
Ūdrīšu pagasts1105 18 1.63 277 25.07 374 33.85 482 43.62 495 44.80