Kvorums 497543 Saskaņā ar Satversmi tautas nobalsošanai nodotais lēmums par Latvijas dalību ES būs pieņemts, ja balsotāju skaits būs vismaz puse no pēdējās Saeimas vēlēšanās piedalījušos skaita un ja vairākums balsos par Latvijas dalību ES.
Pēdējās Saeimas vēlēšanas Latvijā notika 2002.gada 5.oktobrī, un tajās piedalījās 995 085 vēlētāji. Līdz ar to, lai tautas nobalsošana par Latvijas dalību ES būtu notikusi, tajā jāpiedalās vismaz 497 543 vēlētājiem.
Nobalsojuši
pēc sarakstiem
  71.49%  1010906
Vēlētāju skaits 1414133

Ludzas rajons
 Vēlētāju Vēlētāju aktivitāte
Teritorijaskaits 8:oo
nobalsoja
% 12:oo
nobalsoja
% 16:oo
nobalsoja
% 20:oo
nobalsoja
% 22:oo
nobalsoja
%
Ludzas rajons23498 535 2.28 8010 34.09 12100 51.49 14296 60.84 15282 65.04
Ludza7120 185 2.60 2259 31.73 3781 53.10 4595 64.54 4769 66.98
Kārsava1873 60 3.20 880 46.98 1345 71.81 1605 85.69 1720 91.83
Zilupes novads1860 29 1.56 629 33.82 890 47.85 1060 56.99 1126 60.54
Blontu pagasts369 13 3.52 155 42.01 211 57.18 231 62.60 272 73.71
Briģu pagasts560 7 1.25 168 30.00 252 45.00 282 50.36 328 58.57
Ciblas novads1125 28 2.49 394 35.02 542 48.18 628 55.82 691 61.42
Cirmas pagasts523 12 2.29 172 32.89 287 54.88 327 62.52 330 63.10
Goliševas pagasts300 8 2.67 90 30.00 122 40.67 147 49.00 171 57.00
Isnaudas pagasts882 12 1.36 341 38.66 562 63.72 701 79.48 724 82.09
Istras pagasts665 11 1.65 127 19.10 228 34.29 265 39.85 289 43.46
Lauderu pagasts349 7 2.01 88 25.21 134 38.40 155 44.41 232 66.48
Malnavas pagasts1423 15 1.05 405 28.46 512 35.98 572 40.20 632 44.41
Mežvidu pagasts828 29 3.50 262 31.64 382 46.14 444 53.62 516 62.32
Mērdzenes pagasts728 17 2.34 326 44.78 425 58.38 480 65.93 511 70.19
Nirzas pagasts465 10 2.15 185 39.78 271 58.28 379 81.51 380 81.72
Ņukšu pagasts440 23 5.23 160 36.36 250 56.82 287 65.23 290 65.91
Pasienes pagasts504 4 0.79 106 21.03 182 36.11 210 41.67 260 51.59
Pildas pagasts549 2 0.36 211 38.43 313 57.01 361 65.76 377 68.67
Pureņu pagasts390 6 1.54 142 36.41 195 50.00 215 55.13 220 56.41
Pušmucovas pagasts538 8 1.49 240 44.61 324 60.22 365 67.84 383 71.19
Rundēnu pagasts515 16 3.11 203 39.42 276 53.59 294 57.09 298 57.86
Salnavas pagasts807 16 1.98 240 29.74 320 39.65 359 44.49 393 48.70
Zvirgzdenes pagasts685 17 2.48 227 33.14 296 43.21 334 48.76 370 54.01