Kvorums 497543 Saskaņā ar Satversmi tautas nobalsošanai nodotais lēmums par Latvijas dalību ES būs pieņemts, ja balsotāju skaits būs vismaz puse no pēdējās Saeimas vēlēšanās piedalījušos skaita un ja vairākums balsos par Latvijas dalību ES.
Pēdējās Saeimas vēlēšanas Latvijā notika 2002.gada 5.oktobrī, un tajās piedalījās 995 085 vēlētāji. Līdz ar to, lai tautas nobalsošana par Latvijas dalību ES būtu notikusi, tajā jāpiedalās vismaz 497 543 vēlētājiem.
Nobalsojuši
pēc sarakstiem
  71.49%  1010906
Vēlētāju skaits 1414133

Valkas rajons
 Vēlētāju Vēlētāju aktivitāte
Teritorijaskaits 8:oo
nobalsoja
% 12:oo
nobalsoja
% 16:oo
nobalsoja
% 20:oo
nobalsoja
% 22:oo
nobalsoja
%
Valkas rajons22116 486 2.20 8541 38.62 12534 56.67 15887 71.83 16746 75.72
Valka4080 93 2.28 1741 42.67 2543 62.33 2994 73.38 3101 76.00
Seda543 15 2.76 192 35.36 277 51.01 319 58.75 328 60.41
Smiltene4687 104 2.22 1920 40.96 3065 65.39 4194 89.48 4479 95.56
Strenči1075 36 3.35 626 58.23 836 77.77 965 89.77 1001 93.12
Bilskas pagasts1092 11 1.01 353 32.33 571 52.29 690 63.19 716 65.57
Blomes pagasts773 14 1.81 260 33.64 409 52.91 529 68.43 549 71.02
Brantu pagasts478 12 2.51 154 32.22 223 46.65 331 69.25 347 72.59
Ērģemes pagasts777 28 3.60 250 32.18 340 43.76 522 67.18 557 71.69
Ēveles pagasts456 7 1.54 210 46.05 267 58.55 345 75.66 355 77.85
Grundzāles pagasts754 8 1.06 295 39.12 442 58.62 515 68.30 579 76.79
Jērcēnu pagasts441 3 0.68 146 33.11 206 46.71 268 60.77 284 64.40
Kārķu pagasts593 7 1.18 206 34.74 294 49.58 354 59.70 390 65.77
Launkalnes pagasts977 19 1.94 264 27.02 401 41.04 555 56.81 594 60.80
Palsmanes pagasts772 33 4.27 326 42.23 439 56.87 518 67.10 540 69.95
Plāņu pagasts479 10 2.09 138 28.81 186 38.83 247 51.57 274 57.20
Smiltenes pagasts885 12 1.36 216 24.41 337 38.08 399 45.08 406 45.88
Trikātas pagasts789 25 3.17 330 41.83 478 60.58 586 74.27 612 77.57
Valkas pagasts775 12 1.55 266 34.32 323 41.68 371 47.87 390 50.32
Variņu pagasts685 21 3.07 273 39.85 380 55.47 455 66.42 478 69.78
Vijciema pagasts579 8 1.38 224 38.69 313 54.06 411 70.98 435 75.13
Zvārtavas pagasts426 8 1.88 151 35.45 204 47.89 319 74.88 331 77.70