Kvorums 497543 Saskaņā ar Satversmi tautas nobalsošanai nodotais lēmums par Latvijas dalību ES būs pieņemts, ja balsotāju skaits būs vismaz puse no pēdējās Saeimas vēlēšanās piedalījušos skaita un ja vairākums balsos par Latvijas dalību ES.
Pēdējās Saeimas vēlēšanas Latvijā notika 2002.gada 5.oktobrī, un tajās piedalījās 995 085 vēlētāji. Līdz ar to, lai tautas nobalsošana par Latvijas dalību ES būtu notikusi, tajā jāpiedalās vismaz 497 543 vēlētājiem.
Nobalsojuši
pēc sarakstiem
  71.49%  1010906
Vēlētāju skaits 1414133

Ventspils rajons
 Vēlētāju Vēlētāju aktivitāte
Teritorijaskaits 8:oo
nobalsoja
% 12:oo
nobalsoja
% 16:oo
nobalsoja
% 20:oo
nobalsoja
% 22:oo
nobalsoja
%
Ventspils rajons10105 213 2.11 3376 33.41 5047 49.95 6246 61.81 6595 65.26
Piltene1314 21 1.60 455 34.63 672 51.14 838 63.77 876 66.67
Ances pagasts581 7 1.20 154 26.51 255 43.89 354 60.93 368 63.34
Jūrkalnes pagasts298 6 2.01 194 65.10 267 89.60 323 108.39 338 113.42
Popes pagasts839 19 2.26 300 35.76 466 55.54 605 72.11 641 76.40
Puzes pagasts803 21 2.62 287 35.74 387 48.19 487 60.65 515 64.13
Tārgales pagasts1343 32 2.38 330 24.57 512 38.12 614 45.72 654 48.70
Ugāles pagasts1754 43 2.45 650 37.06 1022 58.27 1236 70.47 1289 73.49
Usmas pagasts431 2 0.46 165 38.28 293 67.98 342 79.35 363 84.22
Užavas pagasts448 11 2.46 151 33.71 234 52.23 301 67.19 316 70.54
Vārves pagasts1460 25 1.71 352 24.11 483 33.08 595 40.75 640 43.84
Ziru pagasts440 15 3.41 154 35.00 220 50.00 253 57.50 281 63.86
Zlēku pagasts394 11 2.79 184 46.70 236 59.90 298 75.63 314 79.70