"Saskaņas Centrs"
priekšvēlēšanu programma

LATVIJĀ, KURĀ IR VIETA KATRAM

Mēs izvēlamies, kādā Latvijā dzīvosim. "Saskaņas Centrs" savu izvēli izdara, balstoties uz Eiropas sociālām vērtībām: brīvību, taisnīgumu, solidaritāti.

Mums nav pieņemama sabiedrība, kurā izdzīvo stiprākais. Mēs izvēlamies iekļaujošu un sociāli taisnīgu sabiedrību, kuras pamats ir vesels, izglītots un sociāli aizsargāts cilvēks.

Mēs nevēlamies dzīvot valstī, kas eksportē lētas darba rokas un smadzenes. Mēs izvēlamies Latviju, kas kļūst bagāta, pateicoties zināšanās un modernās tehnoloģijās balstītai dinamiskai ekonomikai.

Mums nav pieņemama valsts, ko šķeļ nacionālās nesaskaņas. Mēs izvēlamies vienotu un daudzveidīgu sabiedrību, kura ciena ikvienu, neatkarīgi no tautības, dzimtās valodas, dzimuma, politiskajiem uzskatiem un ienākumu līmeņa. Mēs esam pret jebkāda veida nacionālismu.

Mums nav pieņemama valsts, kurā politiķi un ierēdņi mūsu vārdā risina savas problēmas. Mēs izvēlamies atbildīgu, taisnīgu un efektīvu valsti, kas iegulda cilvēkā, garantē sociālo drošību, atbalsta godīgu uzņēmējdarbību.

MŪSU IZVĒLE IR LATVIJA - 21.GADSIMTA LABKLĀJĪBAS SABIEDRĪBA.

TĒRĒT VALSTS NAUDU AR PRĀTU

Izglītības un darba iespējas katram ir sociālās drošības garantija. Jaunatnei - perspektīvu Latvijā. Mūsu prioritāte - sociālo apstākļu veidošana katra bērna sekmīgai apmācībai, skolotāju alga - vismaz ierēdņu algas līmenī.

Brīvība - būt brīvam no nabadzības. Visneaizsargātākajām iedzīvotāju grupām - bezmaksas sociālie pakalpojumi. Ar nodokli neapliekamais algas minimums un mazo pensiju apmērs jāpaaugstina līdz reālajam iztikas minimumam, pensiju indeksācijai jāapsteidz inflācija.

Medicīna - cilvēku labā, nevis peļņas iegūšanai. Efektīva ārstēšana visiem, neatkarīgi no ienākumiem un dzīvesvietas. Jāpaaugstina veselības aizsardzības finansēšana no valsts budžeta, jāpaplašina bezmaksas medicīniskā aprūpe un zāļu subsidēšana, jāsamazina pacienta iemaksas.

Valsts sociālā politika - vienota minimālo algu, pensiju, sociālo pabalstu pieauguma sistēma, vadoties no iztikas minimuma palielināšanās. Pilnībā izmantot sociālā budžeta resursus iedzīvotāju sociālajai aizsardzībai.

IESPĒJAS PELNĪT - IKVIENAM

Ceļš uz labklājību - ar zināšanām un modernām tehnoloģijām. Kvalitatīva augstākā izglītība un zinātne ir galvenā investīcija Latvijas nākotnē. Valsts līdzekļus - augstskolu un zinātnisko centru attīstībai neatkarīgi no īpašuma formas. Informāciju tehnoloģijas - visiem.

Aktīva, efektīva un godīga valsts - nevis tikai biznesa uzraugs, bet arī partneris un godīgas konkurences garants, Latvijas uzņēmēju aizstāvis ES un pasaulē, inovāciju virzītājs un nodokļu vides un atskaišu sistēmas sakārtotājs.

Latvija - bez nabadzīgiem reģioniem. Latvijas reģionu atpalicība ir cilvēku nevienlīdzības avots. ES fondi prioritāri jāvirza uzņēmējdarbības, izglītības un veselības aizsardzības attīstībai depresīvajos reģionos.

Latvija - spēcīgā, atvērtā un sociālā Eiropas Savienībā. Latvijai ir jākļūst par iniciatoru Eiropas Savienības ekonomiskajai un politiskajai sadarbībai ar Krieviju un NVS.

CIENĪT VIENAM OTRU

Latvijas kultūru un valodu daudzveidība - vērtība un sabiedrības vienotības priekšnosacījums. Valsts pārvalde jāpielāgo sabiedrības kultūru daudzveidībai. Latvijas iedzīvotājiem - vairāku valodu prasmes. Jāpanāk latgaliešu valodas atzīšana. Jānodrošina brīva valodu izvēle izglītībā.

Sabiedrības integrācija ir iela ar abpusēju kustību. Jāizveido efektīva un pieejama bezmaksas valsts valodas apguves sistēma. Valsts atbalsts nepilsoņu naturalizācijai. Nepilsoņiem - tiesības vēlēt pašvaldības, jāatceļ profesiju un amatu ierobežojumi.

Korupcijas apkarošana sākas ar pērkamu ierēdņu atlaišanu. Valsts pārvalde - ne ierēdņu, bet iedzīvotāju interesēs.

Latvijas drošību nosaka nevis militārais potenciāls, bet sociālā un ekonomiskā stabilitāte, cilvēktiesību ievērošana, attīstīta ekonomika, integrācija starptautiskajās struktūrās un cilvēku dzīves kvalitāte.

NEIZVĒLIES CITU VALSTI. IZVĒLIES CITU LATVIJU!