Vangažu pilsētas dome
deputātu kandidātu alfabētiskais saraksts
N.p.k.
Nr.
sarak
stā
Vārds,Uzvārds
(52)
Dzimis
Partija/apvienība Teritorija Pamatdarbs Amats
1
10
Anna Afonova
2
4
Viktors Baškins
3
9
Aleksandrs Beļaks
4
7
Marina Bragare
5
8
Andrs Briņķis
6
5
Ģirts Bunkus
7
2
Pēteris Caics
8
5
Aleksandrs Čamkins
9
4
Valentīna Čerņeja
10
6
Viktors Dobroseļskis
11
3
Māris Dombrovskis
12
5
Dzintra Garnele
13
6
Ivans Gavrilovs
14
9
Jeļena Gurkina
15
10
Maksims Haprovs
16
1
Vitauts Ivonausks
17
10
Jurijs Jarošs
18
3
Pāvels Kalickis
19
11
Liene Kalniņa
20
6
Jurijs Kaspers
21
3
Ilona Korņejeva
22
5
Ņikita Kozlovs
23
12
Margarita Kralliša
24
1
Inga Kvalberga
25
1
Ināra Laizāne
26
7
Jana Laizāne
27
8
Juris Lasmanis
28
2
Gunārs Lazda
29
2
Aldonis Lietavietis
30
8
Andis Lietavietis
31
1
Vilmārs Lucāns
32
7
Ainārs Makaveckis
33
4
Tatjana Mališeva
34
2
Dace Mālniece
35
9
Artūrs Mihailovs
36
1
Vladimirs Mihailovs
37
5
Dainuvīte Mitjurņikova
38
7
Kaspars Nicmanis
39
9
Igors Otvodenkovs
40
6
Leonīds Perts
41
4
Ilona Petrovska
42
6
Natālija Prikale
43
10
Kārlis Prikals
44
9
Alberts Razumovskis
45
1
Gunta Reniņa
46
8
Ņina Sazanoviča
47
3
Ojārs Strazds
48
7
Ilona Ušakeviča
49
8
Biruta Vilciņa
50
4
Žanna Zaharičeva
51
3
Rita Ziņģe
52
2
Sandra Zvirbule