Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija
priekšvēlēšanu programma

Teksts ttt
LSDSP piedalās vēlēšnās ar mērķi turpināt labo un veiksmīgo, ko iesākuši domes deputāti un novērst tos trūkumus un nepilnības, kuras pilsētas iedzīvotāji saskata domes darbā.
Mēs apvienojam dažādu profesiju cilvēkus un gribam ieguldīt savu darbu un pieredzi Vangažu pilsētas attīstībā.
Mūsu darbības pamatprincips: atklātība domes darbā, vangažnieku informētībā par visiem pilsētas attīstības projektiem un to atklāta apspriešana, jo ikvienam ir tiesības zināt, kādi jaunumi tiek izskatīti domes sēdēs, un jādod arī iespēja izteikt savu viedokli.
Nepieļausim, ka politisko partiju intereses un savtīgums ietekmētu mūsu izraudzīto pamatprincipu īstenošanu dzīvē. Mēs strādāsim tā, lai katrs saņemtu likumā paredzēto sociālo palīdzību, lai ikviens justos drošs un aizsargāts.
Sniegsim palīdzību pensionāriem, invalīdiem, represētajiem, mazturīgajiem, daudzbērnu ģimenēm un bāreņiem, pareizi plānosim pilsētas budžetu, tādējādi finansiāli atbalstot komunālo pakalpojumu maksājumus.
Viena no mūsu galvenajām prioritātēm ir atbalstīt skolas un bērnudārzu, kā arī ar cieņu izturēties pret katra cilvēka nacionālo pašcieņu un piederību reliģiskajām konfesijām.
Veicināsim godīgu uzņēmējdarbību, dodot priekšroku vietējiem uzņēmējiem. Meklēsim iespējas piesaistīt Vangažiem valsts un ārvalstu investīcijas ar mērķi radīt jaunas darbvietas.
Rūpēsimies par Vangažu pilsētas tālāku attīstību, sakopjot to un veidojot par tūrisma atpūtas vietu.
Augstu vērtējam dabas aizsardzības, kultūras, pašdarbības un sporta nozīmi mūsu pilsētā, veicināsim šāda veida attīstību arī turpmāk, paralēli tam, rūpējoties par kultūrvēsturisko vietu apzināšanu un saglabāšanu.
Iestāsimies par sociālo taisnīgumu, pārtikušas sabiedrības veidošanu un patiesu demokrātiju.
MĒS AICINĀM UZ SADARBĪBU, ATBALSTU UN UZTICĒŠANOS. NESOLAM NEIESPĒJAMO. STRĀDĀSIM, DOMĀJOT PAR CILVĒKU LABKLĀJĪBU NEVIS PAR SAVU PA?LABUMU.