VANGAŽU PILSĒTA (6 saraksti, 52 kandidāti)
1. Vēlētāju apvienība "VIENOTĪBA - IZAUGSME - PROGRESS"
2. Vēlētāju apvienība "Pilsētai"
3. Vēlētāju apvienība "VANGAŽI"
4. Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija
5. Vēlētāju apvienība "PAR CILVĒKA TIESĪBĀM VIENOTĀ VANGAŽU PILSĒTĀ"
6. Vēlētāju apvienība "Kustība dzīvībai un apvienībai"