2009.gada 6.jūnija Rīgas Domes vēlēšanas
Partija "Visu Latvijai!"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(38) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Raivis Dzintars
2
Imants Parādnieks
3
Edgars Kramiņš
4
Jānis Iesalnieks
5
Guntis Zālītis
6
Jānis Dombrava
7
Māris Kaminskis
8
Dace Kalniņa
9
Aigars Lūsis
10
Maija Ratfeldere
11
Andis Pikāns
12
Didzis Liepiņš
13
Ieva Holma
14
Gvido Endlers
15
Lelde Stumbre
16
Romāns Pussars
17
Jānis Lācis
18
Raivis Blumfelds
19
Īrija Bērziņa
20
Inga Čigirova
21
Oskars Bērziņš
22
Agija Ozoliņa-Kozlovska
23
Aldis Sīpols
24
Mārīte Saturiņa
25
Daina Kalēja
26
Pauls Mucenieks
27
Ināra Ārija Elgute
28
Tamāra Agriņa
29
Ināra Parādniece
30
Arnis Neretnieks
31
Aleksandrs Riguns
32
Dzintars Medenis
33
Jānis Priede
34
Māra Krūmiņa
35
Daiga Leite
36
Pēteris Bahurs
37
Mārtiņš Dāboliņš
38
Aivars Vilipsons