2009.gada 6.jūnija Cēsu novada domes vēlēšanas
"Tautas partija"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(18) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Gints Šķenders
2
Andris Mihaļovs
3
Jānis Rozenbergs
4
Aigars Ķerpe
5
Gunta Bērziņa
6
Aija Sīmane
7
Voldemārs Vaivods
8
Inese Suija-Markova
9
Juris Žagars
10
Artis Rasmanis
11
Reinis Bērziņš
12
Ojārs Bicāns
13
Aleksandrs Bimbirulis
14
Mārtiņš Blaus
15
Aleksandrs Raubiško
16
Uldis Rudmiezis
17
Gvido Sabulis
18
Imants Timermanis