2009.gada 6.jūnija Cēsu novada domes vēlēšanas
"Pilsoniskā savienība"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(15) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Raitis Sijāts
2
Dace Endele
3
Daumants Vasmanis
4
Ravita Blaževica
5
Andris Riekstiņš
6
Raitis Jermolajevs
7
Māris Pūpe
8
Evita Raituma
9
Edgars Raitums
10
Viviāna Zipa
11
Ludmila Leimane
12
Laima Tērauda
13
Aivars Ostrovskis
14
Deins Sniķers
15
Anda Skrastiņa