2009.gada 6.jūnija Cēsu novada domes vēlēšanas
"Jaunais laiks"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(18) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Māris Cīrulis
2
Laima Pērkone
3
Ēro Rass
4
Inga Gunta Paegle
5
Guna Kalniņa-Priede
6
Ģertrūde Šulmeistere
7
Gita Janševica
8
Juris Spilners
9
Anda Martinova
10
Pārsla Golberga
11
Jānis Igaunis
12
Sandra Baglā
13
Sandra Ģeida
14
Ilga Vītiņa
15
Edgars Missa
16
Dzintars Bebris
17
Edgars Krūmiņš
18
Andris Jakovļevs