2009.gada 6.jūnija Cēsu novada domes vēlēšanas
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(16) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Mārtiņš Malcenieks
2
Alvis Valainis
3
Imants Bumbiers
4
Jolanta Sausiņa
5
Vincents Naglis
6
Anda Nordena
7
Kristaps Blaus
8
Vineta Dišlere
9
Lauris Sildniks
10
Anda Ziemele
11
Andis Kalniņš
12
Vita Ivanova
13
Andris Kuzmans
14
Ieva Vijupa
15
Māris Bielis
16
Edgars Kuzmans