2009.gada 6.jūnija Cēsu novada domes vēlēšanas
Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(13) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Igors Gormaļovs
2
Natālija Praliča
3
Guna Uldriķe
4
Ludmila Aļeksejeva
5
Jurijs Baidaks
6
Olga Kuruce
7
Natālija Volkova
8
Jeļena Puncule
9
Jurijs Ivanovs
10
Iveta Veldre
11
Vadims Kameņevs
12
Laimonis Seļakovs
13
Gatis Strazdiņš