cvk
Baltinavas novads (4 saraksti, 42 kandidāti) (13 mandāti) statistika

"Mēs - Baltinavai!"
Pārliecība Baltinavas novada attīstībai.
"Tautas partija"
Mēs - novada nākotnei.