cvk
Mazsalacas novads (2 saraksti, 30 kandidāti) (13 mandāti) statistika

Salaca
NOVADNIEKI