Statistika par
Cēsu novada domes 2009.gada pašvaldību vēlēšanu deputātu kandidātiem

(Sarakstu skaits - 8, kandidātu skaits - 105)


Dzimums
Vīrieši 60 57,1%
Sievietes 45 42,9%

Izglītība
augstākā 73 69,5%
vidējā 31 29,5%
pamata 1 1%

Vecums
18 gadi 1 1%
21 - 30 gadi 18 17,1%
31 - 40 gadi 27 25,7%
41 - 50 gadi 34 32,4%
51 - 60 gadi 15 14,3%
61 - 70 gadi 9 8,6%
71 - 80 gadi 1 1%
+
Jaunākais kandidāts: 18 gadi
Vecākais kandidāts: 71 gadi
Kandidātu vidējais vecums: 42,7 gadi
Piezīme: kandidātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanu dienu - 2009.gada 6.jūniju.

Pilsonība
Latvijas 105 100%

Tautība
ebreji 1 1%
krievi 3 2,9%
latvieši 84 80%
lietuvieši 1 1%
poļi 1 1%
nav noradita 12 11,4%
-

Kandidēšana
Dzīvo 60 57,1%
Dzīvo, ir īpašums 2 1,9%
Dzīvo, strādā 19 18,1%
Ir tikai īpašums 3 2,9%
Strādā 21 20%