Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs"
2009.gada 6.jūnija Pašvaldību vēlēšanas
Priekšvēlēšanu programma

Programma pašvaldībai
Mēs, politiskā apvienība ?Saskaņas centrs?, uzskatām, ka šobrīd Latvijā izveidot sabiedrības labklājības sabiedrību spēs tikai politika, kas balstīta uz kreisajām  sociāldemokrātiskām pamatvērtībām. Brīdī, kad krīze pārmaiņas padarījusi par neizbēgamām, mums ir jāpārveido sava valsts un jālabo kļūdas, kuras pieļautas sociāli bezatbildīga saimniekošanas dēļ.
Jāsāk pašvaldībās.
PPA ?SC? ir gatava uzņemties atbildību, kļūstot par noteicošo spēku Latvijas pašvaldībās šajā ekonomiski sarežģītajā laikā.
Mēs strādāsim Jums!

Uzņēmējiem  veicinošs atbalsts
Palīdzēsim nopelnīt un radīt darbavietas, pašvaldības iedzīvotāju iztikas avotu.
Mūsu vadības princips  meklēt iespējas attīstības veicināšanai, nevis to aizliegt. Par primāro mēs uzskatīsim vietējo uzņēmēju un uzņēmumu atbalstu.
Atvieglosim administratīvos saskaņojumus. Samazināsim nodevas, pašvaldību pakalpojumu maksas un pašvaldību nekustamā īpašuma nomas maksu.
Veicināsim privāti sabiedrisko partnerību.
Veicināsim Cēsu novada vēsturisko, kultūras un dabas mantojuma resursu izmantošanu tūrisma jomā.

Pašvaldību iedzīvotājiem ? sociālā palīdzība, skolas un drošība
Ekonomiskās krīzes laikā ir jomas, kurām noteikti jāpaliek prioritārām. Tā ir sociālā palīdzība pašvaldību iedzīvotājiem, izdevumi skolām un bērnudārziem, kā arī drošībai. Pašvaldību vadībai ir jārealizē sociāli atbildīga pilsētas budžeta plānošana.
Nepieļausim sociālā atbalsta izdevumu samazināšanu un padarīsim palīdzības saņemšanu vienkāršāku un efektīvāku, bet medicīnisko aprūpi labāk pieejamu. Izstrādāsim un ieviesīsim individuālas sociālas aprūpes sistēmu.
Optimizējot skolu tīklu, saglabāsim izglītības pieejamību un kvalitāti. Saglabāsim Cēsu Bērnu un jauniešu centru.
Veiksim sabiedriskās pirts rekonstrukciju.
Centīsimies rast iespēju, pašvaldības teritorijas plānojumā ietvaros, piedāvāt novada iedzīvotājiem zemes gabalus mazdārziņu iekārtošanai.
Pašvaldības policijai jākļūst par reālu garantu iedzīvotāju drošībai.
Cieši sadarbosimies ar Latvijas un ārvalstu NVO, dažādam reliģiskām konfesijām, lai morāli stiprinātu un palīdzēt novada iedzīvotājiem izturēt spriedzi krīzes laikā.
Popularizēsim sportu un veselīgo dzīves veidu novada iedzīvotāju vidū, pievēršot īpašu uzmanību jauniešiem.

Mājokļi ? pieejami
Turpināsim lētu pašvaldības dzīvokļu būvniecību, ka arī dzīvokļu pieejamību. Kontrolēsim cenu un tarifu atbilstību faktiskajām izmaksām. Nepieļausim apkures tarifu kāpumu. Nodrošināsim novada iedzīvotāju informētību par komunālo pakalpojumu tarifu politiku Cēsu novadā.
Piesaistīsim Eiropas Savienības fondu resursus daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācijai un siltināšanai.
Cīnīsimies par to, lai ģimenes ar bērniem nepaliktu bez pajumtes.
Palīdzēsim privatizētu dzīvokļu īpašnieku apvienībām kļūt par sava īpašuma efektīviem saimniekiem.

Saskaņā  kopā pret krīzi
Visu iedzīvotāju kopīgam darbam sava un savas pašvaldības labā neatkarīgi no etniskās piederības un valodas jākļūst par pamatu krīzes pārvarēšanai.

6. jūnijā par Saskaņas Centru!

26.04.2009 9:27:00