Valmieras pilsētas dome
"JAUNAIS LAIKS"
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(16)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
4
IVO LAKUČS
710
414
161
2094
1
Ievēlēts
1
GUNTARS GALVANOVSKIS
668
417
200
2058
2
Ievēlēts
2
ANDRIS KABRAKS
783
352
150
2043
3
Ievēlēts
5
VENTIS BEĶERIS
779
350
156
2035
4
3
AGITA ZARIŅA
902
263
120
1984
5
16
ANDIS SEDLENIEKS
981
160
144
1857
6
7
ARNOLDS VALDIS LAUFMANIS
980
148
157
1832
7
6
IVETA BLŪMA
984
144
157
1828
8
9
UĢIS ADATA
960
155
170
1826
9
13
NORMUNDS TAIMS
1035
103
147
1797
10
10
AIVARS HEMMELIS
1045
88
152
1777
11
11
INETA OZOLA
1070
72
143
1770
12
14
JĀNIS JĒGERS
1072
71
142
1770
13
8
SARMĪTE ZĀTE-JURĒVICA
1068
47
170
1718
14
12
ILUTA STEPANOVA
1082
37
166
1712
15
15
VALERIJS VILČINSKIS
916
83
286
1638
16