Alūksnes novada dome
"JAUNAIS LAIKS"
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(16)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
2
ANDIS KRĒSLIŅŠ
275
200
83
847
1
Ievēlēts
1
JĀNIS LIEPIŅŠ
206
186
166
750
2
6
ALDIS VERNERS
367
97
94
733
3
14
VIESTURS BALODIS
357
91
110
711
4
3
LĪGA LANGRATE
349
91
118
703
5
5
ARTŪRS HERCOGS
363
82
113
699
6
4
JĀNIS SKULTE
362
82
114
698
7
13
ASJA ITA ŠĶEPASTE
361
77
120
687
8
12
INGRĪDA SNIEDZE
352
77
129
678
9
10
RENĀRS SALAKS
396
47
115
662
10
7
ANDREJS PRINDULIS
397
45
116
659
11
15
DAINIS ERTMANIS
402
41
115
656
12
9
INITA VEISMANE
390
46
122
654
13
11
ĢIRTS SVIKLIS
408
35
115
650
14
16
DAIGA BIRKENBERGA
406
29
123
636
15
8
KĀRLIS IRBE
371
45
142
633
16