Cēsu novada dome
"PILSONISKĀ SAVIENĪBA"
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(15)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
3
DAUMANTS VASMANIS
164
183
45
656
1
Ievēlēts
1
RAITIS SIJĀTS
192
148
52
614
2
15
ANDA SKRASTIŅA
230
116
46
588
3
2
DACE ENDELE
220
116
56
578
4
9
EDGARS RAITUMS
285
42
65
495
5
8
EVITA RAITUMA
281
42
69
491
6
5
ANDRIS RIEKSTIŅŠ
291
34
67
485
7
4
RAVITA BLAŽEVICA
287
32
73
477
8
7
MĀRIS PŪPE
300
24
68
474
9
6
RAITIS JERMOLAJEVS
301
22
69
471
10
13
AIVARS OSTROVSKIS
307
16
69
465
11
12
LAIMA TĒRAUDA
282
28
82
464
12
11
LUDMILA LEIMANE
271
33
88
463
13
10
VIVIĀNA ZIPA
298
19
75
462
14
14
DEINS SNIĶERS
293
20
79
459
15