Amatas novada dome
"CENTRISKĀ PARTIJA LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA"
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(18)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
1
ELITA EGLĪTE
165
844
29
2039
1
Ievēlēts
13
INGRĪDA LĀCE
742
205
91
1338
2
Ievēlēts
9
ANDRIS JANSONS
731
204
103
1325
3
Ievēlēts
2
MĀRIS TIMERMANIS
614
259
165
1318
4
Ievēlēts
7
SARMĪTE SVIDERSKA
795
153
90
1287
5
Ievēlēts
12
MODRIS VEITNERS
777
155
106
1273
6
Ievēlēts
8
PĒTERIS SOCKIS
819
120
99
1245
7
Ievēlēts
6
LAILA PUNCULE
788
119
131
1212
8
Ievēlēts
15
TĀLIS ŠELENGOVS
813
96
129
1191
9
4
ANDA LUKSTIŅA
861
68
109
1183
10
14
JĀNIS SPROĢIS
829
82
127
1179
11
10
VALDA MIĶELSONE
866
63
109
1178
12
18
LEONS VALDMANIS
755
115
168
1171
13
11
LĪVIJA BARĀNOVA
881
45
112
1157
14
17
SANDRIS PAVĀRS
860
54
124
1154
15
3
ARNIS LEMEŠONOKS
748
103
187
1140
16
5
RAIVIS ZVAIGZNE
855
45
138
1131
17
16
ROMĀNS LĪMANIS
848
46
144
1126
18