Amatas novada dome
PARTIJA "LPP/LC"
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(18)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
1
VALDIS LĀCIS
47
233
18
549
1
Ievēlēts
4
MĀRTIŅŠ ANDRIS CĪRULIS
168
79
51
362
2
Ievēlēts
17
JURIS STOKMANIS-BLAUS
206
38
54
318
3
2
JURIS SUSEKLIS
203
33
62
305
4
15
MĀRĪTE LEOPOLDE
180
44
74
304
5
11
VALDA OBOZNAJA
209
27
62
299
6
3
ZITA ŠČEGLOVA
215
22
61
295
7
5
ILONA ANDRĒVIČA
210
24
64
294
8
7
EDVĪNS ZĪTARS
210
21
67
288
9
12
ALDONIS RUTKOVSKIS
236
6
56
284
10
13
HARIJS LEIMANIS
230
9
59
284
11
16
SANDRA MIEZĪTE
232
8
58
284
12
14
PĒTERIS BIRKENFELDS
229
9
60
283
13
8
AGRIS GLUDIŅŠ
232
7
59
282
14
18
GUNTIS PABLAKS
231
6
61
279
15
9
LIJA JANŠEVSKA
234
4
60
278
16
6
ULDIS BĒRZIŅŠ
225
8
65
277
17
10
ULDIS KONOVALOVS
231
3
64
273
18