Amatas novada dome
"JAUNAIS LAIKS"
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(18)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
1
MĀRA ONTUŽĀNE
88
52
12
251
1
Ievēlēts
2
JĀNIS VĪBANTS
97
37
18
230
2
5
AINARS JANSONS
113
23
16
218
3
6
VIKTORS JONINS
111
22
19
214
4
4
INESE INĀRA ZIŅĢĪTE
108
21
23
209
5
13
AIVARS PĒTERIS GULBIS
101
24
27
208
6
14
INGUS ROZĪTIS
115
17
20
208
7
3
ŽENIJA LARKA
98
25
29
207
8
10
KRISTS KLĀMANIS
116
16
20
207
9
18
VALDIS ZARIŅŠ
114
17
21
207
10
15
MODRA PAVĀRE
115
15
22
204
11
16
GUNTARS ZEILE
111
17
24
204
12
8
ELMĀRS PRIEDE
114
15
23
203
13
7
MARINA DAINE
117
13
22
202
14
12
GAIDA AUSMA GULBE
109
17
26
202
15
9
BAIBA JUKŅEVIČA
116
12
24
199
16
11
DZINTRA DRANDE
120
10
22
199
17
17
INGUNA STEPANOVA
117
10
25
196
18