Jaunpiebalgas novada dome
MŪSU NOVADS - MŪSU MĀJAS - MŪSU ATBILDĪBA
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(15)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
1
LAIMIS ŠĀVĒJS
155
279
32
853
1
Ievēlēts
4
MAIJA ĶĪĶERE
269
158
39
725
2
Ievēlēts
2
ZANE ALTHABERE
285
116
65
657
3
Ievēlēts
6
AIJA PETROVSKA
337
66
63
609
4
Ievēlēts
9
AINĀRS INTENBERGS
312
68
86
588
5
Ievēlēts
10
AGRIS KAŽOCIŅŠ
337
53
76
583
6
Ievēlēts
5
SILVA DOLMANE
328
54
84
576
7
Ievēlēts
8
SANDRA STRĒLE
367
32
67
571
8
Ievēlēts
14
IEVA DULBERGA
353
39
74
571
9
11
ANDRIS KRŪMIŅŠ
336
42
88
560
10
7
EGITA ZARIŅA
325
47
94
559
11
13
MARUTA KAŽOCIŅA
318
46
102
550
12
3
GUNTIS GAILĪTIS
334
36
96
546
13
15
ILGA BOBROVA
326
39
101
544
14
12
ROBERTS LIELDIENIS
340
24
102
528
15