Limbažu novada dome
"PILSONISKĀ SAVIENĪBA"
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(18)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
2
JURIS ŽŪRIŅŠ
525
507
203
1790
1
Ievēlēts
4
VAIRA ĀBELE
774
298
163
1621
2
Ievēlēts
3
VELTA PURIŅA
769
283
183
1586
3
Ievēlēts
1
DIĀNA ZAĻUPE
712
274
249
1511
4
13
JĀNIS GŪTMANIS
888
175
172
1489
5
6
MĀRIS BEĻAUNIEKS
911
148
176
1458
6
7
GAĻINA KARPOVA
815
194
226
1454
7
5
LĪGA MAGONE
883
159
193
1452
8
9
EDĪTE VĪTOLA
932
126
177
1435
9
10
JĀNIS LIELKALNS
910
133
192
1427
10
18
EGONS BEITIKS
947
108
180
1414
11
8
TĀLIVALDIS APINIS
943
106
186
1406
12
11
VALTERS MARDOKS
939
88
208
1366
13
16
DIĀNA NIPĀNE
981
63
191
1358
14
14
SANDRA PŪCĪTE
982
62
191
1357
15
12
ANNA BRANKA
927
86
222
1350
16
17
ILZE OZOLIŅA-BĒRZIŅA
953
73
209
1350
17
15
RUDĪTE INGRĪDA AMERIKA
996
32
207
1311
18