Alojas novada dome
"JAUNAIS LAIKS"
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(15)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
1
SANDRA FIĻIPOVA
90
45
16
237
1
Ievēlēts
3
KRISTĪNE BRŪVERE
102
39
10
237
2
8
GUNTARS NETLOVS
108
28
15
221
3
2
GUNTIS KONSTANTĪNS
86
38
27
219
4
4
GITA RUDZĪTE
108
26
17
217
5
10
VILNIS ANDERSONS
118
20
13
215
6
5
INGARS DALKA
109
24
18
214
7
9
MĀRIS MIEZĪTIS
125
14
12
210
8
11
ARMANDS PLŪMANIS
127
10
14
204
9
15
AIJA DZINTRA PAUKŠĒNA
128
9
14
203
10
14
KITIJA REBAINE
120
12
19
201
11
6
GUNTA GROSMANE
123
10
18
200
12
13
LANA BERGA
130
6
15
199
13
7
RUDĪTE KARLSONE
131
4
16
196
14
12
PĀRSLA EGLĪTE
132
3
16
195
15