Salacgrīvas novada dome
"JAUNAIS LAIKS"
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(15)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
1
KASPARS ĶEMERS
62
122
18
398
1
Ievēlēts
3
EDĪTE ĶEMERE
112
71
19
346
2
2
NORMUNDS TAURĪTIS
125
53
24
323
3
5
ROBERTS ĶŪRENS
144
41
17
318
4
10
ALVIS BEZBAILIS
157
30
15
309
5
12
AIGARS RAGAINIS
154
31
17
308
6
4
JĀNIS KAULIŅŠ
160
27
15
306
7
13
ANDRIS OGLIŅŠ
155
29
18
305
8
6
GATIS JIRGENSONS
156
27
19
302
9
8
PĒTERIS JUZEFOVIČS
162
23
17
300
10
14
UĢIS ŠĒRIŅŠ
162
23
17
300
11
9
OJĀRS JŪLIKS
149
29
24
299
12
11
JĀNIS ALSBERGS
165
21
16
299
13
7
OĻEGS BABIJS
148
28
26
296
14
15
RIHARDS KASTOVS
159
18
25
287
15