Madonas novada dome
POLITISKO PARTIJU APVIENĪBA "SASKAŅAS CENTRS"
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(13)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
8
RIHARDS SAULĪTIS
259
104
87
613
1
Ievēlēts
6
IVARS MIĶELSONS
272
97
81
612
2
1
JĀNIS GARBOVSKIS
221
122
107
611
3
2
ANATOLIJS ABRAMOVS
275
91
84
603
4
3
SILVIJA SMELTERE
284
79
87
588
5
5
SARMĪTE PABĒRZA
296
71
83
584
6
7
HARIJS LUCĀNS
292
59
99
556
7
4
INETA STASJULE
300
50
100
546
8
12
EDVĪNS CIPULIS
302
40
108
528
9
13
VADIMS STEPANOVS
292
45
113
528
10
11
AINĀRS KAZUŠS
301
38
111
523
11
9
GINTS STERINOVIČS
316
26
108
514
12
10
ANDRIS VĪGANTS
304
32
114
514
13