Cesvaines novada dome
SAVAM NOVADAM
deputātu kandidātu saraksts
953.iecirknis - KRAUKĻU SKOLA


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(16)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
1
VILNIS ŠPATS
40
69
16
2
DIDZIS BAUNIS
77
29
19
3
ANITA KANČA
93
8
24
4
VĒSMA NORA
86
23
16
5
JURIS ROZENBERGS
77
29
19
6
JĀNIS VANAGS
92
13
20
7
IVETA RAIMO
93
13
19
8
ILGONIS VASILIŠINS
82
13
30
9
GINTA USTINOVA
83
13
29
10
ALDIS KRŪMIŅŠ
76
26
23
11
GITA MICKEVIČA
91
15
19
12
INGUNA LUCE
91
13
21
13
SKAIDRĪTE AVENIŅA
88
16
21
14
ROBERTS DRIĶIS
85
25
15
15
BAIBA PUTNIŅA
86
24
15
16
SELGA LEIMANE
82
24
19