Ērgļu novada dome
VIENOTI ĒRGĻU NOVADAM
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(11)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
1
ANDRIS SPAILE
63
90
16
276
1
Ievēlēts
5
ZINTIS ĀBOLIŅŠ-ĀBOLS
101
48
20
230
2
Ievēlēts
3
VAIRA GRAHOĻSKA
106
40
23
219
3
11
DACE KALVE
115
35
19
218
4
2
ATIS KOKLAČOVS
104
40
25
217
5
9
ZIEDONIS LIELUPS
109
30
30
202
6
4
VALDA GRIEZĀNE
117
21
31
192
7
8
ZINTA SAULĪTE
123
17
29
190
8
7
JANA BUKOVSKA
102
19
48
173
9
10
NORMUNDS ŪDRIS
97
21
51
172
10
6
DACE JĒKABSONE
112
12
45
169
11