Ikšķiles novada dome
"JAUNAIS LAIKS"
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(17)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
1
INDULIS TRAPIŅŠ
100
203
27
651
1
Ievēlēts
5
IVARS VIĻUMS
240
54
36
493
2
Ievēlēts
17
ARVĪDS AKMANIS
264
33
33
475
3
9
SARMĪTE CELMA
268
27
35
467
4
6
KASPARS KRŪMIŅŠ
273
20
37
458
5
11
DINA KOKOREVIČA
271
20
39
456
6
3
JĀNIS SLUCKIS
241
34
55
454
7
14
RASMA SIMSONE
269
20
41
454
8
13
GATIS TURCIŅŠ
282
13
35
453
9
7
ĒRIKS ZIRNĪTIS
277
15
38
452
10
12
GUNTARS KURMIS
287
9
34
450
11
16
ZANE BAIDEKALNE
283
11
36
450
12
8
OĻEGS RĪTIŅŠ
288
8
34
449
13
10
KAZIMIRS NEKRAŠS
276
14
40
449
14
15
ILONA IGALE
282
11
37
449
15
4
DACE KĻAVIŅA
268
17
45
447
16
2
JĀZEPS MEIKŠĀNS
236
27
67
435
17