Ķeguma novada dome
"JAUNAIS LAIKS"
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(15)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
1
SANDRA ČIVČA
156
173
79
616
1
Ievēlēts
4
LĪGA STRAUSS
240
102
66
558
2
Ievēlēts
9
IRĒNA DMITROČENKO
272
74
62
534
3
Ievēlēts
14
DAINA VANAGA
281
69
58
533
4
7
SANITA TOŠENA
278
68
62
528
5
3
ALIS BALBĀRZDIS
272
70
66
526
6
11
LILITA ŠLOMAKA-VECKAKTIŅA
254
76
78
520
7
2
TOMS TREIERS
277
64
67
519
8
5
NELDA SNIEDZE
296
51
61
512
9
12
ZINTIS ĀBELIS
288
53
67
508
10
6
ZIGFRĪDS STRAZDIŅŠ
279
52
77
497
11
8
KRISTĪNE ŠĒNERE
307
35
66
491
12
15
RAIVIS REINSONS
282
47
79
490
13
13
ROLANDS BĒRZIŅŠ
297
34
77
479
14
10
ZIEDONIS VALDIS ZABAROVSKIS
289
36
83
475
15