Ķeguma novada dome
"LATVIJAS ZAĻĀ PARTIJA"
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(18)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
1
ROBERTS OZOLS
85
253
43
695
1
Ievēlēts
3
VIESTURS TEICĀNS
228
93
60
518
2
Ievēlēts
4
AIGARS BIĶIS
259
58
64
479
3
Ievēlēts
14
GATIS JANSONS
278
45
58
472
4
7
AINA ZAGORSKA
274
44
63
466
5
8
EDGARS JEMEĻJANOVS
284
34
63
456
6
13
ZENTA OZERSKA
284
31
66
450
7
2
EIŽENS KANSKIS
274
35
72
448
8
18
BAIBA SILIŅA
271
36
74
447
9
16
LOLITA RUDZĪTE
299
21
61
445
10
9
ILONA SNIEDZE
286
27
68
444
11
17
LOLITA LIEPA
298
20
63
442
12
10
ERVĪNS LINDEMANIS
302
17
62
440
13
12
JĀNIS KRASTIŅŠ
292
22
67
440
14
5
JĀNIS JANKOVSKIS
278
28
75
438
15
6
JĀNIS GALNIEKS
298
17
66
436
16
15
ANTRA FREIVALDE
294
18
69
434
17
11
DAINA ENIŅA
295
16
70
431
18