Baldones novada dome
POLITISKĀ PARTIJA "RĪGAS APRIŅĶA NOVADU APVIENĪBA"
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(18)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
1
KARINA PUTNIŅA
324
416
100
1452
1
Ievēlēts
2
ANDRIS VIDŽIS
546
221
73
1284
2
Ievēlēts
11
JĀNIS DŪMIŅŠ
653
124
63
1197
3
Ievēlēts
12
IVARS PUNDIŅŠ
649
121
70
1187
4
Ievēlēts
3
MALDA MEIJERE
616
137
87
1186
5
Ievēlēts
9
INESE LAGZDIŅA
647
104
89
1151
6
Ievēlēts
6
SOLVITA FREIBERGA
656
93
91
1138
7
Ievēlēts
17
HELMUTS NEZINIS
627
106
107
1135
8
Ievēlēts
18
SARMĪTE GRUNDŠTEINE
690
74
76
1134
9
Ievēlēts
13
JĀNIS LEITĀNS
664
84
92
1128
10
16
VELTA MATISĀNE
628
99
113
1122
11
15
AIJA CISEĻONOKA
623
91
126
1101
12
7
GUNĀRS LAZDA
691
51
98
1089
13
8
RŪTA TOMA
689
50
101
1085
14
4
GUNTIS ZILBERTS
715
35
90
1081
15
14
MĀRIS RUPEIKS
626
75
139
1072
16
5
GUNITA VANCĀNE
640
48
152
1032
17
10
AIJA LEITĀNE
620
45
175
1006
18