Salaspils novada dome
"TAUTAS PARTIJA"
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(20)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
1
JURIS PUTNIŅŠ
234
961
88
2387
1
Ievēlēts
4
VITA UPMANE
887
241
155
1600
2
Ievēlēts
8
SILVIJA PIVORE
946
153
184
1483
3
Ievēlēts
2
MALDA CAUNE
903
168
212
1470
4
Ievēlēts
9
OJĀRS KRAMIŅŠ
990
124
169
1469
5
5
VISVALDIS VASARIETIS
932
141
210
1445
6
18
ZIGMĀRS ZEIMULIS
977
116
190
1440
7
3
VILNIS GRĪVIŅŠ
918
137
228
1423
8
15
RUTA ILGAŽA
1028
80
175
1419
9
7
LILITA BĒRZIŅA
970
105
208
1411
10
11
JĀNIS LĪCIS
1029
72
182
1404
11
13
INGA ĢĒĢERE
1027
68
188
1394
12
14
INĀRA JĒKABSONE
1045
55
183
1386
13
12
PĒTERIS LASMANIS
1037
57
189
1382
14
16
DIĀNA STRAZDIŅA
1032
52
199
1367
15
6
LOLITA TRUKŠĀNE
979
77
227
1364
16
17
MARIJA ŠENNE
989
71
223
1362
17
20
ALEKSANDRS BENSKIS
1025
50
208
1356
18
19
TAMĀRA EIFEROVA
1026
45
212
1347
19
10
JEĻENA RIČKO
1018
43
222
1335
20