Inčukalna novada dome
POLITISKO PARTIJU APVIENĪBA "SASKAŅAS CENTRS"
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(4)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
1
ŅIKITA KOZLOVS
96
291
37
811
1
Ievēlēts
3
LUDMILA VOROBJOVA
176
214
34
737
2
Ievēlēts
2
SERGEJS GORČINSKIS
237
125
62
620
3
Ievēlēts
4
REGĪNA BORNEO
263
94
67
584
4