Inčukalna novada dome
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI"
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(13)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
1
SANDRA ZVIRBULE
28
102
6
274
1
Ievēlēts
9
LEONĪDS DEINEKA
66
40
30
188
2
2
KADRIJA JANISELE
87
23
26
175
3
7
ALEKSANDRA CIBUĻSKA
85
19
32
165
4
13
ULDIS KUŠĶIS
90
16
30
164
5
3
IVONNA LINDE
86
17
33
162
6
5
MĀRTIŅŠ UNGURS
86
17
33
162
7
12
ARMĪNS KUŠĶIS
89
15
32
161
8
4
INTS BARKĀNS
87
14
35
157
9
11
LINDA ERDMANE
94
10
32
156
10
8
SANITA ANCVEIRE-AUZIŅA
92
8
36
150
11
6
JĀNIS RADZIŅŠ
91
8
37
149
12
10
ZANE STRODA
99
4
33
149
13