Ādažu novada dome
POLITISKĀ PARTIJA "RĪGAS APRIŅĶA NOVADU APVIENĪBA"
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(18)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
1
NORMUNDS BREIDAKS
587
1132
134
3333
1
Ievēlēts
3
PĒTERIS BALZĀNS
1100
542
211
2666
2
Ievēlēts
12
PĒTERIS PULTRAKS
1195
459
199
2595
3
Ievēlēts
2
IEVA ROZE
1223
432
198
2569
4
Ievēlēts
4
LIĀNA PUMPURE
1292
381
180
2536
5
Ievēlēts
5
DAINIS POPOVS
1164
371
318
2388
6
Ievēlēts
17
VALĒRIJS BULĀNS
1441
188
224
2299
7
Ievēlēts
10
JĀNIS DUKS
1473
171
209
2297
8
Ievēlēts
6
JURIS KRŪZE
1453
176
224
2287
9
Ievēlēts
11
KEROLA KOZIOLA
1396
198
259
2274
10
Ievēlēts
7
JĀNIS RUKS
1484
153
216
2272
11
Ievēlēts
18
VITA ABRICKA
1415
168
270
2233
12
16
ARTŪRS SONDORS
1499
124
230
2229
13
14
ANDREJS ČERVINSKIS
1487
128
238
2225
14
8
RENĀRS AVETISJANS
1346
196
311
2220
15
15
ZIGURDS BLŪZMANIS
1518
97
238
2194
16
13
GUNDARS LEONOVIČS
1419
143
291
2187
17
9
JĀNIS RAMZA
1476
107
270
2172
18