Krimuldas novada dome
POLITISKĀ PARTIJA "RĪGAS APRIŅĶA NOVADU APVIENĪBA"
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(17)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
1
JURIS SALMIŅŠ
291
610
133
1759
1
Ievēlēts
2
ILZE PĒTERSONE
627
315
92
1505
2
Ievēlēts
3
JĀNIS EISAKS
663
281
90
1473
3
Ievēlēts
10
INGA CIELĒNA
742
183
109
1356
4
Ievēlēts
9
VIESTURS LIEPIŅŠ
711
192
131
1343
5
Ievēlēts
5
MĀRTIŅŠ OZOLIŅŠ
811
137
86
1333
6
Ievēlēts
8
KAROLIS TREIJS
748
168
118
1332
7
Ievēlēts
6
JĀNIS KRIEVIŅŠ
737
167
130
1319
8
Ievēlēts
12
MARITA MAZUREVIČA-MOTTE
746
152
136
1298
9
15
ROMĀNS VEINBERGS
749
146
139
1289
10
14
AIGARS LEGZDIŅŠ
794
121
119
1284
11
16
EDGARS GABRANOVS
833
88
113
1257
12
13
IJA KIVLINA
793
106
135
1253
13
4
INDRA ŠEMETA
794
100
140
1242
14
11
INESE ĀDAMSONE
830
73
131
1224
15
7
EDGARS ENGĪZERS
819
70
145
1207
16
17
VIJA RŪKLE
823
68
143
1207
17