Krimuldas novada dome
"TAUTAS PARTIJA"
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(12)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
1
JURIS LIEPA
44
124
14
327
1
Ievēlēts
2
VOLDEMĀRS LOGINS
88
61
33
245
2
5
ARTIS PUĶĪTE
103
51
28
240
3
7
BAIBA PILSKALNE
103
49
30
236
4
12
JURIS REHTŠPREHERS
121
37
24
230
5
6
INESE DAMBERGA
114
34
34
217
6
8
GUNTA BATAREVSKA
110
29
43
203
7
3
JĀNIS VĪTOLS
115
14
53
178
8
10
LINARDS KUMSKIS
117
12
53
176
9
11
ANITA MIĶELSONE
101
20
61
176
10
4
INĀRA LAPSA
112
14
56
175
11
9
HARIJS GAILIS
118
6
58
165
12