Mālpils novada dome
"VIENOTI MĀLPILIJ"
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(16)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
1
ALEKSANDRS LIELMEŽS
287
636
105
1740
1
Ievēlēts
4
LEONTINA AMERIKA
531
387
110
1486
2
Ievēlēts
3
SOLVITA STRAUSA
556
339
133
1415
3
Ievēlēts
9
MĀRA ĀRENTE
665
211
152
1268
4
Ievēlēts
8
ANDRIS APSĪTIS
711
168
149
1228
5
Ievēlēts
14
VALTS MIHELSONS
697
168
163
1214
6
Ievēlēts
6
VALENTĪNS SVIKŠS
694
161
173
1197
7
Ievēlēts
12
ROLANDS JOMERTS
721
139
168
1180
8
Ievēlēts
11
AGNESE HILDEBRANTE
753
96
179
1126
9
Ievēlēts
5
EDĪTE SALENIECE
499
171
358
1022
10
Ievēlēts
15
RAIMONDS TĀLE
700
65
263
1011
11
Ievēlēts
13
JĀNIS LAUVA
656
78
294
993
12
Ievēlēts
7
IVARS TĀLE
680
59
289
979
13
16
DAILIS VEICS
634
81
313
977
14
10
LIENE CĒRPA
597
93
338
964
15
2
PĒTERIS KURMS
540
101
387
923
16