Mālpils novada dome
VISU MĀLPILIJ - VISU LATVIJAI
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(6)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
1
LINARDS LIGERIS
28
44
0
172
1
Ievēlēts
3
JĀNIS MACKUS
38
23
11
140
2
6
MĀRIS BĪRIŅŠ
38
23
11
140
3
4
MĀRTIŅŠ PUDELIS
40
21
11
138
4
5
DAINIS PUDELIS
37
20
15
133
5
2
MĀRTIŅŠ RAUSKA
42
13
17
124
6