Stopiņu novada dome
"PILSONISKĀ SAVIENĪBA"
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(5)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
1
JĀNIS LEIMANS
18
86
4
335
1
Ievēlēts
5
ĒRIKS LEIMANS
56
42
10
285
2
2
MĀRCIS LAUZNIS
62
36
10
279
3
3
AIGARS LAURINOVIČS
64
34
10
277
4
4
JĀNIS KŪLIŅŠ
70
31
7
277
5