Smiltenes novada dome
"PILSONISKĀ SAVIENĪBA"
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(18)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
1
ILZE VERGINA
496
617
117
1999
1
Ievēlēts
4
GINTS KUKAINIS
812
301
117
1683
2
Ievēlēts
3
AIGARS DUDELIS
873
219
138
1580
3
Ievēlēts
9
TIJA ZAĻKALNE
895
193
142
1550
4
Ievēlēts
6
LINDA KARLSONE
889
185
156
1528
5
5
VALDA CIRĪTE
893
178
159
1518
6
2
JĀNIS NORKUS
908
169
153
1515
7
13
OTĀRS PUTRĀLIS
887
176
167
1508
8
8
VILNIS SVĪĶIS
935
131
164
1466
9
11
IVARS JOKSTS
948
124
158
1465
10
7
ILZE JAUNPETROVIČA
985
103
142
1460
11
16
SILVIJA PLATPĪRE
980
100
150
1449
12
15
INTS AUGA
938
114
178
1435
13
17
GATIS ZARIŅŠ
995
83
152
1430
14
12
VALDA ELSTIŅA
1001
66
163
1402
15
18
ANNA VIMBA
989
60
181
1378
16
14
ARNIS ČAMS
995
53
182
1370
17
10
GUNTIS BEĻICKIS
982
53
195
1357
18