Mazsalacas novada dome
NOVADNIEKI
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(15)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
1
INGUNA LIEPIŅA
123
131
37
435
1
Ievēlēts
3
LARISA GERASIMOVA
170
86
35
392
2
Ievēlēts
5
JĀNIS VIDOVSKIS
181
68
42
367
3
Ievēlēts
2
ZAIGA IVANA
175
70
46
365
4
7
DAINA FROMBERGA
208
50
33
358
5
4
DACE MAŽĀNOVA
174
66
51
356
6
6
IVARS SLOTIŅŠ
212
43
36
348
7
13
ALDIS ERTMANIS
179
55
57
339
8
9
ANDRIS SIRMULIS
192
48
51
338
9
12
INESE KĻAVIŅA
199
40
52
329
10
11
VIJA ROZENBERGA
200
37
54
324
11
8
INESE PIDŽA
213
29
49
321
12
15
VALENTĪNA GOLOVŅA
203
34
54
321
13
14
GUNA DAUGULE
202
27
62
306
14
10
MĀRĪTE ĶŪRĒNA
196
29
66
304
15