Burtnieku novada dome
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI"
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(15)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
1
EDVĪNS STRAUME
83
53
19
231
1
Ievēlēts
2
ILZE BULE
90
45
20
222
2
3
AIVA ĶIBERMANE
83
47
25
219
3
5
GITA DUKURE
99
37
19
215
4
7
ANNA ĀBOLIŅA
101
33
21
209
5
9
JĀNIS LOČMELIS
98
33
24
206
6
4
VILNIS VASIĻJEVS
103
28
24
201
7
10
MODRIS KAŅEPS
106
25
24
198
8
15
VITA LAURE
117
19
19
197
9
8
MUDĪTE BRICE
107
23
25
195
10
14
ARTA MASELE
112
18
25
190
11
12
INESE ČIVLE
117
15
23
189
12
6
ĒRIKA GRĀPĒNA
116
15
24
188
13
11
MAIGA LAUZE
117
14
24
187
14
13
VANDA DUKSE
100
17
38
176
15